O familie poate primi ca ajutor de urgenţă de la stat suma de 10.000 de lei. CRITERIILE în baza cărora se acordă aceşti bani

Limita maximă a ajutorului de urgenţă de la bugetul de stat acordat unei persoane singure sau unei familii, pe durata unui an calendaristic, va fi de 10.000 lei, în funcţie de situaţiile de necesitate sau deosebite cu care se confruntă acestea, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern. Prin proiectul de HG se propune introducerea unor criterii pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă de la bugetul de stat care să aibă în vedere sprijinirea familiilor şi a persoanelor singure pentru acoperirea nevoilor de bază, respectiv menţinerea locuinţei şi asigurarea condiţiilor de locuit, accesul la servicii medicale şi/sau de recuperare a stării de sănătate ori a capacităţii de muncă, combaterea cauzelor ce pot duce la abandon şcolar, precum şi a altor cauze ce pot conduce la riscul de excluziune socială. Proiectul prevede că pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure ale căror locuinţe şi bunuri deţinute în locuinţă au fost distruse din cauza calamităţilor naturale, inundaţiilor, incendiilor sau altor situaţii similare, nivelul recomandat al ajutorului de urgenţă va fi: 1.500 lei pentru locuinţe şi bunuri deţinute distruse în proporţie de până la 25%; 3.000 lei pentru locuinţe şi bunuri deţinute distruse în proporţie de până la 50% şi 5.000 lei pentru locuinţe şi bunuri deţinute distruse în proporţie de până la 100%. Aceste sume se propun a fi utilizate şi în situaţii de necesitate datorate accidentelor. În situaţia înregistrării decesului unei persoane din cauzele menţionate, se propune majorarea nivelurilor recomandate cu suma reprezentând cuantumul ajutorului de deces prevăzut în Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Totodată, se prevede majorarea cu câte 1.500 lei în cazul în care se înregistrează rănirea persoanei singure sau a unui membru al familiei. Ajutorul de urgenţă se acordă numai pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010. sursa: http://www.romaniatv.net/o-persoana-sau-o-familie-poate-primi-ca-ajutor-de-urgenta-de-la-stat-suma-de-10-000-criteriile-in-baza-carora-se-acorda-acesti-bani_324291.html

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu